Автоматизация оптовой торговли оптимизирует процессы продаж, от размещения заказа до формирования счета и завершения сделки. Она поддерживает отношения между компанией и ее деловыми партнерами (поставщиками, агентами, дистрибьюторами, торговыми точками).

В этой статье я рассмотрю как осуществляется автоматизация оптово розничной торговли, что такое B2B портал и необходимо ли мобильное приложение для…


Discovery phase is the collection and analysis of data about the project, its commercial focus, and target audience. This is the key element of the development process, which allows to create a correct and clear sequence of actions and develop the initial idea most successfully. …


  • Use AI-based analytics to make effective business decisions

Network technology improvements and information storage developments have led to the era of big data. But the data collected is useless without analysis. Because of large volumes, it is impossible to analyze data with human intelligence. …


“Степовий вовк” — найавтобіографічніший з усіх романів Гессе, остання спроба письменника з’ясувати свої відносини з буржуазним світом. Письменник не приховує, що люта ненависть героя романа Гаррі Галлера до буржуазного суспільства — його власна. Письменник і публіцист Гаррі Галлер наділений багатьма рисами автора. Обидва вони одного віку, їх мучать одні і…


Роман «Пані Боварі» став поворотним пунктом у розвитку сучасного роману. Флобер працював над кожним реченням в пошуках правильного слова. Його інтерес до форми роману, успішно реалізований в унікальній структурі Пані Боварі, уплинув на наступних письменників.

Головною темою «Пані Боварі» став одвічний конфлікт між ілюзією і реальністю, між життям придуманним і…


Non-optimized images

Images and photos are an important part of the content. There are a lot of sites where images are not optimized according to SEO. By and large, many optimizers meaningfully do not pay attention to this.

Although the attributes alt and title are not a mandatory part of the tag…


“Чуже мені самому, знаю. Поза природою, проти природи, без виправдань, без якої б то не було опори, крім самого себе. Але я не повернуся в лоно твого закону: я приречений не мати іншого закону, крім мого власного. Я не повернуся в твій природний світ: тисячі шляхів прокладені там, і все…


Рання і зріла творчість Достоєвського дуже сильно відрізняються між собою ідеями, які автор закладає у твори та стилем. Саме повість «Записки з підпілля» є переходом між ранньою та зрілою творчістю Достоєвського. Створення повісті «Записки з підпілля» є тою частиною життя автора, коли він визначив себе ідеологічно-філософським митцем. …


Дж. Фаулз — один із найяскравіших представників літератури постмодернізму, зразком якого є його роман «Жінка французького лейтенанта». Цей твір відзначається інтелектуальною витонченістю та експериментальним характером. Автор веде примхливу гру з читачем, героями, подіями, він вдало поєднує елементи реалістичного та постмодерністського стилю.

Чарльз Смітсон — молода та пристойна людина, яка розривається…


1. Play fewer hands, but aggressively!

Remember once and for all: even the most famous and top poker professionals don’t play all the hands. Take a look at poker professionals who are famous online poker players. Even professional poker players don’t play every hand. …

Digital Anarchist

Blogger, writer, enthusiast from Ukraine. Everything I publish is worth your time.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store