Автоматизация оптовой торговли оптимизирует процессы продаж, от размещения заказа до формирования счета и завершения сделки. Она поддерживает отношения между компанией и ее деловыми партнерами (поставщиками, агентами, дистрибьюторами, торговыми точками).

В этой статье я рассмотрю как осуществляется автоматизация оптово розничной торговли, что такое B2B портал и необходимо ли мобильное приложение для…

Creating a website with CMS

Content Management System — a set of tools and instruments for creating and managing the site. Using CMS, you need to select the structure, design, set the basic and additional functions in the settings of the engine. Using a CMS has some drawbacks:

  • Specialized engines are often paid.
  • The need…
Постправда

Ми знаходимося в безперервному інформаційному потоці і часто віримо не доведеним фактам, а найбільш популярній інформації. Це відбувається через те, що у кожного є своя правда, яка ґрунтується на надбаному досвіді.

Постправда — це обставини, при яких об’єктивні факти менш значущі під час формування громадської думки, ніж особисті переконання. Інформаційний…

Почну з відомої фрази:

«Якщо ти не платиш за товар, значить ти і є товар»

Вона відмінно підходить до соціальних мереж, які змінюють нашу модель поведінки і мислення всього лише з однією метою — продати те, що нам не потрібно. …

“Степовий вовк” — найавтобіографічніший з усіх романів Гессе, остання спроба письменника з’ясувати свої відносини з буржуазним світом. Письменник не приховує, що люта ненависть героя романа Гаррі Галлера до буржуазного суспільства — його власна. Письменник і публіцист Гаррі Галлер наділений багатьма рисами автора. Обидва вони одного віку, їх мучать одні і…

Роман «Пані Боварі» став поворотним пунктом у розвитку сучасного роману. Флобер працював над кожним реченням в пошуках правильного слова. Його інтерес до форми роману, успішно реалізований в унікальній структурі Пані Боварі, уплинув на наступних письменників.

Головною темою «Пані Боварі» став одвічний конфлікт між ілюзією і реальністю, між життям придуманним і…

Digital Anarchist

Blogger, writer, enthusiast from Ukraine. Everything I publish is worth your time.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store