Автоматизация оптовой торговли оптимизирует процессы продаж, от размещения заказа до формирования счета и завершения сделки. Она поддерживает отношения между компанией и ее деловыми партнерами (поставщиками, агентами, дистрибьюторами, торговыми точками).

В этой статье я рассмотрю как осуществляется автоматизация оптово розничной торговли, что такое B2B портал и необходимо ли мобильное приложение для автоматизации торговли.

Как происходит реализация оптовых продаж


Discovery phase is the collection and analysis of data about the project, its commercial focus, and target audience. This is the key element of the development process, which allows to create a correct and clear sequence of actions and develop the initial idea most successfully. This phase takes relatively little time (usually from one week to one month, depending on the complexity of the project), but it significantly reduces the time it takes to get the product ready.

Discovery phase of the project implies:

  • Analysis of the client’s request, ideas, requirements, and wishes about the future project. Analysts ask the…

  • Use AI-based analytics to make effective business decisions

Network technology improvements and information storage developments have led to the era of big data. But the data collected is useless without analysis. Because of large volumes, it is impossible to analyze data with human intelligence. Machine learning and deep learning algorithms can help in this area.

For example, HANA (SAP’s in-memory database that uses machine learning to analyze and find patterns in voluminous data) is helping Walmart with its information analysis. Walmart has more than 245 million customers visiting its stores and websites around the world.

So, there’s a huge amount…


“Степовий вовк” — найавтобіографічніший з усіх романів Гессе, остання спроба письменника з’ясувати свої відносини з буржуазним світом. Письменник не приховує, що люта ненависть героя романа Гаррі Галлера до буржуазного суспільства — його власна. Письменник і публіцист Гаррі Галлер наділений багатьма рисами автора. Обидва вони одного віку, їх мучать одні і ті ж хвороби, одні і ті ж проблеми. Посилання на походження героя, на його минуле, на його відношення до світової війни і до Німеччини говорять про його тісну близькість з автором.

Показуючи трагічну долю Галлера, Гессе підкреслював її типовість. Записки Галлера — це “документ часу”, історія “хвороби епохи”, “неврозу того…


Роман «Пані Боварі» став поворотним пунктом у розвитку сучасного роману. Флобер працював над кожним реченням в пошуках правильного слова. Його інтерес до форми роману, успішно реалізований в унікальній структурі Пані Боварі, уплинув на наступних письменників.

Головною темою «Пані Боварі» став одвічний конфлікт між ілюзією і реальністю, між життям придуманним і справжнім. Флобер хотів показати специфіку сучасності, показати її вульгарність. Для розкриття цієї теми Флобер використав не героїчні пориви благородної особистості, а жалюгідні мрії пересічної міщанки.

У романі ми бачимо Емму — мрійливу провінціалку, яку оточує абсолютно реальне середовище. Змусивши свою героїню жити в міщанському середовищі, Флобер переніс увагу на ту…


Non-optimized images

Images and photos are an important part of the content. There are a lot of sites where images are not optimized according to SEO. By and large, many optimizers meaningfully do not pay attention to this.

Although the attributes alt and title are not a mandatory part of the tag img, their presence is perceived positively by search engines. If you are not lazy and properly spelled attribute alt, you can get more traffic from searches for images. It is also necessary to optimize images. …


“Чуже мені самому, знаю. Поза природою, проти природи, без виправдань, без якої б то не було опори, крім самого себе. Але я не повернуся в лоно твого закону: я приречений не мати іншого закону, крім мого власного. Я не повернуся в твій природний світ: тисячі шляхів прокладені там, і все ведуть до тебе, а я можу йти тільки власним шляхом. Тому що я людина, Юпітер, а кожна людина повинна сама знайти свій шлях. Людина жахає природу, і тобі, Юпітеру, царю богів, він теж вселяє жах.” — Слова Ореста.

Кожна людина в певний момент життя стикається з проблемою вибору, але щоб…


Рання і зріла творчість Достоєвського дуже сильно відрізняються між собою ідеями, які автор закладає у твори та стилем. Саме повість «Записки з підпілля» є переходом між ранньою та зрілою творчістю Достоєвського. Створення повісті «Записки з підпілля» є тою частиною життя автора, коли він визначив себе ідеологічно-філософським митцем. Саме тоді сім’я митця перебувала у дуже скрутному фінансовому становищі, Достоєвський шукав будь-які можливості, щоб заробити грошей.

«Записки з підпілля» — це екзистенціальні роздуми Достоєвського про подвійність людської натури. У творі автор розмірковує про «темну сторону» людини, неможливість її раціонального пізнання і дивні бажання. Достоєвський описує різні психічні стани, в які впадає людина…


Дж. Фаулз — один із найяскравіших представників літератури постмодернізму, зразком якого є його роман «Жінка французького лейтенанта». Цей твір відзначається інтелектуальною витонченістю та експериментальним характером. Автор веде примхливу гру з читачем, героями, подіями, він вдало поєднує елементи реалістичного та постмодерністського стилю.

Чарльз Смітсон — молода та пристойна людина, яка розривається між обов’язком і свободою. В його образі можна побачити величезну, можливо, самокритичну іронію Дж.Фаулза над чоловічою статтю. Його замкнутість у клітці свого вікторіанського виховання, моралі та суспільства робить Чарльза по справжньому нерішучим. Але все змінюється після зустрічі з дивною Трагедією (так називали Сару в Лаймс-Ріджіс), коли він виявляє в собі…


1. Play fewer hands, but aggressively!

Remember once and for all: even the most famous and top poker professionals don’t play all the hands. Take a look at poker professionals who are famous online poker players. Even professional poker players don’t play every hand. Already on the preflop, you have to fold — it all depends on the quality of the starters — the starting hand.

If you want to quickly learn to play poker online, then accept the fact that your task is not to participate in the maximum number of deals, but to win those in which you will take part. …

Digital Anarchist

Blogger, writer, enthusiast from Ukraine. Everything I publish is worth your time.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store